Engineering and Construction Recruitment Agency Po Polsku Pyccĸий Украинский English version.

REGISTER NOW and WIN AN iPOD Nano!
RECRUITMENT HOME
Employers - find out more and register
ABOUT our construction recruitment agency.
Construction Jobs and Civil Engineering Jobs
Our Construction Recruitment Policy - Safeguarding YOUR interests.
Information on Immigration
SITE MAP
Help with your CV
Frequently asked Questions and Answers
Links to other construction recruitment agencies and more!
CONTACT OUR CONSTRUCTION RECRUITMENT CONSULTANTS
Click Here for MORE PAGE LINKS

 Construction Recruitment Jobs Board
LIKE THIS SITE?

RECOMMEND A FRIEND AND WIN SOME MONEY! TELL A FRIEND

Add to Favourites ADD TO FAVORITES

Subscribe to our Construction Newsletter. OUR NEWSLETTER

HELP US BEAT SPAM !!!

Help us beat SPAM - click HERE!

 

 

 

 

 

 

  

CONSTRUCTION RECRUITMENT AGENCY

Polish and Eastern European Recruitment Agency

INTERNATIONAL CONSTRUCTION RECRUITMENT | CIVIL ENGINEERING RECRUITMENT

jobs in construction, civil engineering jobs, engineering jobs, construction jobs, building jobs, construction recruitment, engineering recruitment

Login below or register here  Job Seekers - Register here.

 
  Nie pamiętasz hasła?

CONSTRUCTION JOBS - Salary Survey

CONSTRUCTION JOBS
ENGINEERING JOBS
 
CIVIL ENGINEERING JOBS
Untitled Document

CZY TWOJE KWALIFIKACJE SĄ WAŻNE W

WIELKIEJ BRYTANII?

Brytyjskie Centrum Informacyjne Uznawalności Kwalifikacji Akademickich (NARIC) to oficjalne źródło informacji i porad związanych z porównywaniem kwalifikacji w ponad 180 państwach na całym świecie z kwalifikacjami uzyskiwanymi w Wielkiej Brytanii.


NARIC dostarcza porad i informacji na temat uznawania stopni akademickich, porównywalności międzynarodowych i krajowych kwalifikacji i ich stosowania przy rejestracji zawodowej i w zatrudnieniu międzynarodowym.


Aby uzyskać poradę w zakresie uznawania kwalifikacji oraz umiejętności technicznych i zawodowych zdobytych poza Wielką Brytanią, możesz skontaktować się z brytyjskim National Reference Point for Vocational Qualifications (Centrum Informacyjne ds. Uznawalności Kwalifikacji Akademickich, UK NRP).


UK NRP pomaga indywidualnym osobom poszukującym informacji o porównywalności ich międzynarodowych kwalifikacji (na przykład kiedy przyjeżdżają do pracy do Wielkiej Brytanii).


UK NRP współpracuje z instytucjami akademickimi, organizacjami zawodowymi, agencjami rekrutacyjnymi, ambasadami, biurami British Council, radami ds. uchodźców, departamentami rządowymi oraz jednostkami NARIC i ENIC.


NIzależnie skąd pochodzisz – z Wielkiej Brytanii, Europy czy innej części świata, centra te posiadają informacje o systemach edukacyjnych i kwalifikacjach na całym świecie.

Co muszę im przesłać?

Kserokopię swoich świadectw i certyfikatów wraz z tłumaczeniami*.

Napisane przez Ciebie pismo przewodnie określające cel zapytania.

Kopię uwierzytelnionego tłumaczenia na język angielski, jeśli to konieczne*.

* w styczniu 2003 UK NARIC wprowadził Translation Waiver Scheme [program zwolnienia z obowiązku dostarczania tłumaczeń w przypadku niektórych języków].

Program ten jest korzystny dla posiadaczy certyfikatów lub nagród wystawionych w języku francuskim, bułgarskim, niemieckim, hiszpańskim, norweskim, szwedzkim, duńskim lub rosyjskim.


Jeśli chcesz skorzystać z tego programu, musisz przesłać wymienione poniżej dokumenty do:

UK NARIC, ECCTIS Ltd, Oriel House, Oriel Road, Cheltenham, England (UK) GL50 1XP:

1. Kserokopię swojego końcowego świadectwa lub certyfikatu 2. Kserokopie list ocen z kursów


3. List przewodni zawierający pełne dane kontaktowe            4. Opłatę

Opłaty

1. Jeśli możesz skorzystać z Translation Waiver Scheme

Musisz zapłacić:

Standardową Opłatę za Ocenę 30,00 £ PLUS


Opłatę za ocenę w ramach Translation Waiver Scheme 30,00 £
= 60,00 £

(plus 17,5% podatku VAT dla mieszkańców Unii Europejskiej). Osoby spoza Unii Europejskiej nie płacą podatku VAT.

Jeśli musisz zapłacić VAT, to całość opłaty wynosi: 70,50 £, w innym przypadku 60,00 £.

Płatność należy zrealizować czekiem dla "ECCTIS Ltd.".

Uwaga: Wnioski należy wyraźnie oznaczyć napisem „TRANSLATION WAIVER SCHEME”.
W rezultacie osoby wnioskujące otrzymają brytyjskie oświadczenie o porównywalności - "UK NARIC Statement of Comparability" tylko w języku angielskim.

2. Jeśli nie możesz skorzystać z Translation Waiver Scheme

Musisz zapłacić:


Standardową Opłatę za Ocenę 30,00 £


(plus 17,5% podatku VAT dla mieszkańców Unii Europejskiej). Osoby spoza Unii Europejskiej nie płacą podatku VAT.


Jeśli musisz zapłacić VAT, to całość opłaty wynosi: 35,25 £, w przeciwnym razie 30,00 £.

Wytyczne dotyczące świadectw i certyfikatów

UK NARIC może ocenić jedynie te zagraniczne dokumenty, które są zgodne ze standardami kraju, w którym zostały wydane.

Ocenie podlegają kursy trwające co najmniej 200 godzin. Wszelkie certyfikaty z kursów trwających mniej niż 200 godzin nie będą uwzględniane w ocenie.

Tylko certyfikaty ściśle związane z wykształceniem czy praktyką zawodową mogą zostać poddane ocenie. Referencje i listy ukończonych kursów powinny zostać przedłożone bezpośrednio potencjalnemu pracodawcy.

Jeśli w Wielkiej Brytanii zamierzasz pracować w określonej branży lub zawodzie, to przyślij tylko te certyfikaty, które są istotne dla tej branży, czyli certyfikaty techniczne, zaświadczenia o praktykach, dokumenty dotyczące wykonywanej działalności lub zawodu.

NARIC nie ocenia świadectw i certyfikatów uczestnictwa w kursach. Należy przedłożyć tylko świadectwa ukończenia kursów.

Wnioski można składać także w trybie on-line, a płatność uregulować za pomocą karty kredytowej.


http://www.uknrp.org.uk

 

Evaluation of International Qualifications

(Ocena Kwalifikacji Międzynarodowych)


UK NRP, UK NARIC
Oriel House
Oriel Road
Cheltenham
United Kingdom GL50 1XP

Tel: +44 (0)870 9904088
Email: info@uknrp.org.uk

 

 

 


MORE RECRUITMENT RELATED PAGES ON THIS WEBSITE

Construction Jobs

INTERNATIONAL RECRUITMENT

FOREIGN PAGES SITE INDEX

UK IMMIGRATION AND INFORMATION ON LIVING & WORKING IN THE UK

Law | Cost | Visa | Accommodation | Process | Info Required | Spouse | Language | Workplace | Location | Tax | Driving

Opening a Bank Account | Qualifications Equivalency | Travel to Interview |

ABOUT HSMP | HSMP Assessment | HSMP Guide (under 28) | HSMP Guide (over 28)

Miscellaneous: Forum | Newsletter | Jobs List | Trades ListForum Rules | Partnering with Euroresource | Submit URL

Useful Links Pages: Links | More Links | Canadian Links | Christian Links | Other Links | Directories | Foreign Pages Index

CONSTRUCTION JOBS IN CANADA

About Jobs in Canada |More on Jobs in Canada |Wages in Alberta |Canada FAQ | About Alberta Oil Sands | Canada Information Pack

IMMIGRATING TO CANADA | EMIGRATING TO CANADA

Want to Immigrate to Canada? · Frequently Asked Questions | Get the Guide to Immigrating to Canada.

 

  © 2004-9 Euroresource International Recruitment - Construction Job Board / International Recruitment Agency / Eastern European Recruitment / Construction jobs Board

Polish Recruitment Agency | Construction Jobs in Canada | Civil Engineering Recruitment Agency | Jobs in Construction | Construction Recruitment Agency