Engineering and Construction Recruitment Agency Po Polsku Pyccĸий Украинский English version.

REGISTER NOW and WIN AN iPOD Nano!
RECRUITMENT HOME
Employers - find out more and register
ABOUT our construction recruitment agency.
Construction Jobs and Civil Engineering Jobs
Our Construction Recruitment Policy - Safeguarding YOUR interests.
Information on Immigration
SITE MAP
Help with your CV
Frequently asked Questions and Answers
Links to other construction recruitment agencies and more!
CONTACT OUR CONSTRUCTION RECRUITMENT CONSULTANTS
Click Here for MORE PAGE LINKS

 Construction Recruitment Jobs Board
LIKE THIS SITE?

RECOMMEND A FRIEND AND WIN SOME MONEY! TELL A FRIEND

Add to Favourites ADD TO FAVORITES

Subscribe to our Construction Newsletter. OUR NEWSLETTER

HELP US BEAT SPAM !!!

Help us beat SPAM - click HERE!

 

 

 

 

 

 

  

CONSTRUCTION RECRUITMENT AGENCY

Polish and Eastern European Recruitment Agency

INTERNATIONAL CONSTRUCTION RECRUITMENT | CIVIL ENGINEERING RECRUITMENT

jobs in construction, civil engineering jobs, engineering jobs, construction jobs, building jobs, construction recruitment, engineering recruitment

Login below or register here  Job Seekers - Register here.

 
  Nie pamiętasz hasła?

CONSTRUCTION JOBS - Salary Survey

CONSTRUCTION JOBS
ENGINEERING JOBS
 
CIVIL ENGINEERING JOBS
Untitled Document

OSTRZEŻENIE

Użytkownik wysyłając wiadomości za pośrednictwem któregokolwiek spośród naszych Forów, tym samym akceptuje przedstawione tu zasady.

Konsekwencją nieprzestrzegania tych zasad będzie trwałe wygaśnięcie członkostwa użytkownika.

Proszę zapoznać się z poniższymi prostymi zasadami i przestrzegać ich w trakcie korzystania z Euro-Forów znajdujących się na www.euro-resource.co.uk

 

Jeśli użytkownik ma pytania dotyczące tych zasad i wskazówek, to prosimy o kontakt z

Zabrania się wysyłania wiadomości: zawierających wirusy komputerowe; zawierających pliki lub kod, których celem jest uszkodzenie, zniszczenie lub ograniczenie funkcjonalności tej witryny internetowej czy też jakiegokolwiek programu komputerowego lub sprzętu; ograniczających lub powstrzymujących innych użytkowników od używania Forów; ukrywających pochodzenie wiadomości; wiadomości nie związanych z Forum czy tematem Forum; zawierających adres e-mail, dane kontaktowe, dane IRC i inne dane innych osób lub ujawniających informacje osobiste innych osób; umożliwiających gromadzenie i przechowywanie danych osobowych innych użytkowników. Jeśli użytkownik decyduje się na umieszczenie w wiadomości swojego adresu e-mail lub danych osobowych, to musi pamiętać, że inne osoby będą mogły odczytać te informacje i użytkownik może otrzymywać niechciane wiadomości.

Prosimy o przysyłanie wiadomości i prowadzenie rozmów w języku angielskim, gdyż Euroresource International Ltd. ("Euroresource") jest witryną anglojęzyczną, a wysyłanie wiadomości niezrozumiałych dla użytkowników z innych państw jest nieuprzejme. Dla osoby szukającej pracy w Wielkiej Brytanii nie powinno to stanowić większego problemu. Prosimy o używanie prostego języka. Nikomu nie zablokujemy dostępu z powodu błędów w pisowni, ale wysyłane teksty powinny być dla każdego zrozumiałe. Zasada ta przestanie obowiązywać w roku 2007, kiedy to zaczniemy wykorzystywać technologię automatycznego tłumaczenia forum w czasie rzeczywistym.

Prosimy o zachowanie szacunku wobec innych członków forów – nasze fora stanowią przyjazne środowisko i zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby takie właśnie było przez cały czas. Prosimy zatem o taktowanie innych osób tak, jak sami chcielibyście być potraktowani.

Nasze fora nie są medium właściwym do prowadzenia osobistych kłótni czy wyrażania prywatnych nienawiści. W związku z tym użytkownik zobowiązuje się nie korzystać ani nie próbować korzystać z forów w celu wyjaśniania osobistych problemów z innymi członkami.

Stanowczo nalegamy, aby użytkownicy pozostający w konflikcie z innymi osobami wysyłali do nich bezpośrednie wiadomości e-mail.

Nie dopuszcza się wysyłania za pośrednictwem forów adresów witryn internetowych URL (Uniform Resource Locators) bez uprzedniego upoważnienia przez administratora, z którym można się skontaktować pod adresem:

(aby niepotrzebnie nie tracić czasu, prosimy użytkowników o zwracanie się do nas z prośbami o umieszczenie adresów URL jedynie do takich witryn, które są przydatne i nie stanowią konkurencji wobec naszej witryny, nie zaś do takich, które prowadzą do wiadomości czy witryn internetowych zalecających kupno lub zniechęcających do kupna określonych usług czy produktów lub zawierają informacje poufne innej osoby lub które w inny sposób mają na celu wpłynięcie na cenę lub wartość jakiejkolwiek usługi czy produktu).

Nasi administratorzy mogą według własnego uznania przesunąć lub skopiować wiadomości wysłane przez użytkownika do innej części dowolnego spośród naszych forów, jeśli uznają oni, że będzie to korzystne dla użytkowników innego forum. Jeśli zostaną podjęte takie działania, to użytkownik zostanie o tym zawiadomiony (pocztą elektroniczną).

Euro-fora nie są miejscem na reklamy ani na promocję adresów URL. Zabrania się wysyłania z naszych witryn niechcianych wiadomości – spamu (wysyłanie takiej samej lub podobnych wiadomości więcej niż jeden raz), zalewu e-maili (sprzedaż, przekazywanie lub inne wykorzystanie adresów e-mail w celu wysyłania na nie wiadomości niezamówionych lub niechcianych), łańcuszków szczęścia (listy zawierające prośbę o przesłanie do kolejnych osób) oraz wszelkiego rodzaju propozycji biznesowych oraz jakiekolwiek innych zachęt czy ofert. Ocena tego, co jest reklamą należy do naszego administratora i materiał taki najprawdopodobniej zostanie odrzucony, tak samo jak przesyłki, których celem jest zwiększenie ruchu na stronach internetowych członków forów, czy też na stronach zaprzyjaźnionych lub na stronach konkurencyjnych wobec naszej.

Użytkownik zobowiązuje się, że za pośrednictwem naszych forów nie będzie wysyłać żadnych materiałów, które są pogłoskami, lub wiadomo, że mogą być szkodliwe, poniżające, zawierają pornograficzne lub wyzywające seksualnie zdjęcia lub materiały video, drastyczne lub sensacyjne materiały w formie pisemnej, których wyraźnym lub podstawowym celem jest wywołanie pobudzenia seksualnego (zakaz dotyczy też łącz do takich materiałów), nielegalnego oprogramowania, osobistej krytyki, określeń obraźliwych rasowo, twierdzeń nieprawdziwych, zniesławiających, nieścisłych, obelżywych, wulgarnych, nienawistnych, obscenicznych, bluźnierczych, odrażających lub seksistowskich, ani też niczego, co zachęca do działań niezgodnych z prawem, co stanowi zagrożenie czy naruszenie prywatności innych osób lub w inny sposób stanowi naruszenie prawa jakiegokolwiek państwa.

Użytkownik zobowiązuje się także nie wysyłać żadnych materiałów objętych prawem autorskim, chyba że prawa autorskie należą do użytkownika lub użytkownik ma zgodę od właściciela materiałów objętych prawem autorskim.

Proszę mieć na uwadze, że nie jest możliwe potwierdzenie ważności lub dokładności informacji przesyłanych za pośrednictwem naszego forum.

Należy pamiętać, że nie zawsze aktywnie monitorujemy wiadomości i nie jesteśmy odpowiedzialni za ich zawartość.

Dlatego też nie jesteśmy w stanie zagwarantować dokładności, kompletności czy przydatności jakichkolwiek wiadomości wysyłanych na nasze fora, zarówno te działające w sposób ciągły, jak i inne fora.

Wiadomości wysyłane na nasze fora wyrażają poglądy ich autorów, ale niekoniecznie wyrażają poglądy użytkowników naszego forum czy też poglądy Euroresource.

Każdy kto uważa, że przesłana wiadomość jest niewłaściwa, odrażająca, myląca, że ma na celu promocję osoby nadającej tę wiadomość lub jest nieścisła, proszony jest o natychmiastowe skontaktowanie się z nami pod adresem e-mail:

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia niewłaściwych treści możliwie szybko, o ile uznamy, że takie działanie jest konieczne. Ponieważ jest to czynność, którą wykonujemy ręcznie, prosimy mieć na uwadze, że możemy nie być w stanie natychmiast usunąć czy edytować określonych wiadomości.

Odpowiedzialność za treść wysyłanych przez siebie wiadomości ponosi wyłącznie zarejestrowany użytkownik dowolnego z naszych forów. Ponadto użytkownik zobowiązuje się do uchronienia dostawcy forum, Euroresource, przed ewentualnym postępowaniem sądowym.

Zastrzegamy sobie także prawo do ujawnienia tożsamości użytkownika (oraz wszelkich posiadanych informacji na temat użytkownika) w sytuacji zaistnienia roszczeń lub wszczęcia postępowania sądowego wynikającego z jakichkolwiek materiałów przesłanych przez użytkownika na nasze fora.

Kiedy osoba zarejestruje się w celu korzystania z jednego z naszych forów, to może wybrać dla siebie nazwę użytkownika. Zalecamy wybór nazwy użytkownika zgodny z tematyką naszych forów.

Użytkownik dla własnego bezpieczeństwa zobowiązuje się także nie podawać nigdy swojego hasła innym osobom – użytkownik może być pociągnięty do współodpowiedzialności prawnej lub innej (wraz z osobą, która korzystała z naszego forum używając z tożsamości danego użytkownika), jeśli okaże się, że konieczne jest podjęcie postępowania wobec osoby używającej tożsamości danego użytkownika.

Użytkownik zobowiązuje się także nie używać kont innych użytkowników forum do wysyłania wiadomości, prowadzenia czatów czy przeszukiwania zawartości naszych forów.

W trakcie logowania się do naszych forów zapisywany jest adres IP użytkownika i rejestrowana jest także data i godzina wysłania każdej wiadomości.

Jeśli użytkownik nie dostosuje się do zasad korzystania z naszego forum, to zastrzegamy sobie prawo do zablokowania dostępu jego IP do naszych serwerów oraz do skontaktowania się z dostawcą usług internetowych danego użytkownika, jeśli takie działanie okaże się konieczne. Jeśli użytkownik korzysta z serwera proxy lub dynamicznego adresu IP lub klonowania adresów IP, to również dołożymy wszelkich starań, aby zlokalizować i zablokować dostęp takiego użytkownika oraz w niektórych przypadkach możemy podjąć działania prawne wobec takiej osoby.

Klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności.

W odniesieniu do sprzedawców oraz podmiotów dostarczających informacji - nie rozpatrujemy, nie wyrażamy aprobaty ani w żaden inny sposób nie polecamy ani nie popieramy żadnych informacji o produktach czy też informacji handlowych zlokalizowanych na naszej witrynie lub forum czy też poprzez nie dostępnych. W możliwie szerokim zakresie dopuszczalnym prawem, w żadnym wypadku ani my ani nasi dostawcy czy agenci nie będą odpowiedzialni za żadne celowe, przypadkowe, pośrednie czy wtórne zniszczenia lub jakiekolwiek zniszczenia podlegające karze w tym również za: stratę dochodów, przerwę w działalności gospodarczej, utratę informacji biznesowych lub wszelkie inne straty pieniężne, utratę technologii, utratę praw lub usług, utratę danych, zakłócenia lub straty w korzystaniu ze sprzętu, naruszenie prywatności wynikające z korzystania lub braku umiejętności korzystania z Usług, nawet jeśli poinformowano nas o możliwości zaistnienia takich szkód, albo wynikających z umowy lub bezpośredniej odpowiedzialności, albo powstałych poprzez delikt (w tym niedbalstwo) czy w inny sposób.

Przesyłając wiadomości na dowolne spośród naszych forów, użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia oraz chronienia Euroresource przed wszelkimi roszczeniami, kosztami czy wydatkami (włączając koszty sądowe) powstałymi w wyniku wysłania lub publikacji przez użytkownika wiadomości stanowiących naruszenie dowolnego z niniejszych warunków.

Pracownicy Euroresource ( wyraźnie występujący w roli takowych pracowników ) będą także zamieszczać materiały na Forach, aby zapewnić płynność ich działania i aby pobudzać dalszą dyskusję. Fora mogą także zawierać wiadomości od gości wybranych przez Euroresource. Opinie pracowników oraz gości są ich własnymi opiniami i nie muszą mieć poparcia ze strony Euroresource. Pracownicy Ci oraz goście nie powinny być traktowani przez użytkowników jako profesjonalni doradcy.

Użytkownik ponosi wszelkie ryzyka związane z korzystaniem z Forów i nie powinien polegać na wiadomościach w procesie podejmowania (lub w powstrzymywaniu się od podejmowania) jakichkolwiek decyzji biznesowych lub decyzji innej natury.

Euroresource zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej w związku z korzystaniem przez użytkownika z dowolnego spośród naszych Forów.

Ostatnia aktualizacja: 03-05- 2006 r.


MORE RECRUITMENT RELATED PAGES ON THIS WEBSITE

Construction Jobs

INTERNATIONAL RECRUITMENT

FOREIGN PAGES SITE INDEX

UK IMMIGRATION AND INFORMATION ON LIVING & WORKING IN THE UK

Law | Cost | Visa | Accommodation | Process | Info Required | Spouse | Language | Workplace | Location | Tax | Driving

Opening a Bank Account | Qualifications Equivalency | Travel to Interview |

ABOUT HSMP | HSMP Assessment | HSMP Guide (under 28) | HSMP Guide (over 28)

Miscellaneous: Forum | Newsletter | Jobs List | Trades ListForum Rules | Partnering with Euroresource | Submit URL

Useful Links Pages: Links | More Links | Canadian Links | Christian Links | Other Links | Directories | Foreign Pages Index

CONSTRUCTION JOBS IN CANADA

About Jobs in Canada |More on Jobs in Canada |Wages in Alberta |Canada FAQ | About Alberta Oil Sands | Canada Information Pack

IMMIGRATING TO CANADA | EMIGRATING TO CANADA

Want to Immigrate to Canada? · Frequently Asked Questions | Get the Guide to Immigrating to Canada.

 

  © 2004-9 Euroresource International Recruitment - Construction Job Board / International Recruitment Agency / Eastern European Recruitment / Construction jobs Board

Polish Recruitment Agency | Construction Jobs in Canada | Civil Engineering Recruitment Agency | Jobs in Construction | Construction Recruitment Agency